NB. De 5 km loop volgt grotendeels de 10km en de 10 Eng. Mijl. Na ruim twee Km splitst de 5 Km af en zal via een bypass teruglopen via de Bosscheweg tot de Finish.

Hierover volgt later meer informatie.

Klik hier voor het parcours van de 5 & 10 km loop