Route & Verkeer

Start en Finish 

Aan de Generaal Eisenhowerweg 1 ter hoogte van Boerderij Denissen.
Generaal Eisenhowerweg 1, 5056 CR  Berkel-Enschot

Parkeergelegenheid

U kunt o.a. parkeren op de volgende parkeerplaatsen:

  • Winkelcentrum Eikenbosch, Eikenboschweg
  • Sportpark

Wegafsluitingen

Op de zondag van de Galgenloop zullen een aantal wegen deel of geheel worden afgesloten.
De start en finish vinden plaats bij Boerderij Denissen van 11.30 - 14:30 uur.

Wij proberen de eventuele overlast voor de aanwonenden tot een minimum te beperken.

De bewoners tussen de Generaal Eisenhowerweg vanaf Boerderij Denissen tot aan AH, het Eikenbosch, de Eikenboschweg en de Beukendreef moeten rekening houden met afgesloten straten vanaf 9.00 uur. Rond 16.00 uur zijn alle wegen weer doorgankelijk.

In geval van calamiteiten maken wij de weg natuurlijk vrij. In dringende gevallen zijn er mogelijkheden om de kern te betreden/ verlaten door gebruik te maken van de Pieter de Hooghlaan en de Pieter Breugellaan. Op beide plaatsen staan verkeersbegeleiders om in dringende situaties mensen door te laten. Wedstrijddeelnemers gaan altijd voor.
De Anton van Duinkerkenlaan en de Joost van den Vondellaan inclusief de aanliggende straten zijn alleen toegankelijk via de Joost van den Vondellaan bij AH.

De tijden van de wedstrijden worden weergegeven in het programma op deze site. 

De verkeersveiligheid wordt uitgevoerd door verkeersregelaars en vrijwilligers. Zij krijgen duidelijke instructies om de veiligheid van de deelnemers optimaal te waarborgen. Daarnaast rekenen wij op het begrip van de omwonenden. In geval van noodzakelijke doorgang tijdens de wedstrijd dient men contact op te nemen met de wedstrijdleiding of hoofd veiligheid. Let op de aankondigingen voor eventuele wijzigingen.

Wij excuseren ons voor eventueel ongemak.