Een stukje geschiedenis

Sinds 1994 wordt er in Berkel-Enschot jaarlijks de Galgenloop georganiseerd. Een sportief evenement voor jong en oud. Het centrum van de activiteiten bevindt zich rondom Boerderij Denissen te Berkel-Enschot. Hier zal gestart en gefinisht worden.
De volgende lopen staan op het programma, namelijk de 10 miles loop, de 10 km prestatieloop, de 5 km prestatieloop en speciaal voor de jongere deelnemers van 6 t/m 12 jaar de kinderloop.

De Galgenloop staat sinds 2003 op de agenda van de koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) tegenwoordig genaamd Atletiek Unie. Daarmee is de Galgenloop een officieel onderdeel van de Brabantse Competitie Strijd geworden. Ook is in dit jaar de Stichting Galgenloop opgericht wat een verdere professionalisering van de loop tot gevolg heeft gehad

2004 was het jaar waarin het parcours drastisch gewijzigd werd. Door de vernieuwde Flora- en Faunawet werden de regels met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden nog verder aangescherpt. Daar het broedseizoen loopt tot medio juli was de stichting genoodzaakt het parcours, wat tot dan toe altijd voor een gedeelte langs het Galgenven had gelopen, aan te passen. In goed overleg met het Brabants Landschap werd de route dan ook aangepast zodat deze niet meer rondom maar langs het Galgenven liep. Ook de duiker, bij veel lopers inmiddels berucht, is uit het parcours verdwenen.

De Stichting Galgenloop hoopt dat alle lopers en loopsters begrip hebben voor de wijziging van het parcours in het kader van de bescherming van de natuur.

Toch had 2004 ook zijn leuke kanten. De website www.galgenloop.nl werd gelanceerd en wederom werd er weer een deelnemers record gevestigd. De komende edities zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet.

In 2012 is een nieuwe website gelanceerd, welke beter past in de huidige tijd. Facebook, Twitter en dergelijke zullen dan ook hier zijn intrede doen. Ook is er op de gehele site een prominente plaats ingericht voor onze sponsoren.